Zatrudnianie

foto

czy można zatrudnić nauczyciela

czy można zatrudnić nauczyciela z licencjatem w dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych także ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, także w postaci papierowej, jakże i elektronicznej.

Kategoria: Zatrudnianie
Dodany: 2020-06-15
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 program płacowy