Wspólnota mieszkaniowa

foto

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty

Wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Generalnie oznacza to, że wysokość opłaty przekształceniowej będzie równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, jaka byłaby do zapłaty w dniu 1.1.2019 r. Opłatę wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku. Opłata, odnośnie do zasady będzie wnoszona przez okres 20 lat, licząc od przekształcenia. Ustawa przewiduje opcja wniesienia opłaty jednorazowo,.

Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
Dodany: 2020-05-01
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Zarządzanie i prawa i obowiązki wspólnoty

Zarządzanie i prawa i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej w Polsce powstaje jeszcze więcej wspólnot mieszkaniowych - oznacza to to w wyniku powstawania śmiałych budynków i sprzedaży lokali, wykupu lokali od gmin oznacza to innych podmiotów, a kończąc na przekształcaniu przysługujących spółdzielczych praw do lokali w pełną własność. Ogół właścicieli lokali tworzy wspólnotę mieszkaniową. Właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali lub w umowie.

Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
Dodany: 2020-02-13
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

monitoring a wspólnota mieszkaniowa i Budżet kosztów

monitoring a wspólnota mieszkaniowa i Budżet kosztów budowy zadanie. Podstawowym celem artykułu jest wyobrażenie istoty budżetów kontraktów budowlanych i ich wykorzystaniu w zarządzaniu przedsiębiorstwami budowlano-montażowymi. Artykuł religijny problematyce tworzenia i wykorzystania budżetów kontraktów budowlanych w zarządzaniu przedsiębiorstwem budowlano-montażowym. W szczególności zostaną omówione zagadnienia dotyczące: kosztów kontraktów, w tym w szczególności wpływu.

Kategoria: Wspólnota mieszkaniowa
Dodany: 2019-11-02
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 program płacowy