Umowy o pracę

foto

Jak przeprowadzić procedurę zwolnień grupowych

Jak przeprowadzić procedurę zwolnień grupowych krok po kroku? – terminy, dokumentacja artykuł o kadrach umożliwia zdobycie praktycznej znajomości odnośnie do zasad zgodnego z prawem ograniczenia zatrudnienia w firmie. Przedstawia normy rozwiązywania umów o pracę, także w obszarze indywidualnych stosunków pracy jakże i stosunków zbiorowych. Pracownicy.

Kategoria: Umowy o pracę
Dodany: 2020-06-23
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy zmienionego

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, szczególnie akt osobowych, zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację.

Kategoria: Umowy o pracę
Dodany: 2020-06-10
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 program płacowy