Świadectwo pracy

foto

W dniu 1 stycznia 2019 r wchodzą w życie przepisy zmienionego

W dniu 1 stycznia 2019 r. wchodzą w życie przepisy zmienionego Kodeksu Pracy, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych również ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Równocześnie zacznie posiadać moc prawną nowe rozporządzenie określające sposób prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych, również w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Nowy stan prawny pozwoli na elektronizację dokumentacji pracowniczej, czyli przełamany.

Kategoria: Świadectwo pracy
Dodany: 2020-02-08
Komentarze: 3

Zobacz więcej ...

foto

świadectwo pracy bez obiegówki

świadectwo pracy bez obiegówki i Metody eliminacji podwójnego opodatkowania Zasady dotyczące pobierania zaliczek na podatek Obowiązki płatników Sporządzanie informacji PIT Przeliczanie przychodów zagranicznych Przeliczenie podatku zapłaconego za granicą na złote Zaliczanie wynagrodzeń do kosztów uzyskania przychodów Metoda wyłączenie z progresją peryfraza przykładów Metoda zaliczenia wyrażenie.

Kategoria: Świadectwo pracy
Dodany: 2019-11-11
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 program płacowy