Środki trwałe

foto

Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości

Prowadzenie ewidencji środków trwałych również wartości niematerialnych i prawnych to główna rola tego modułu. Tutaj wyliczysz miesięczne i roczne odpisy amortyzacyjne oraz zaprognozujesz termin zakończenia amortyzacji, a także pozostałą kwotę do umorzenia w ujęciu rocznym i całym przebiegu amortyzacji dodatkowo ilość.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-04-30
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Kasy fiskalne online w gastronomii

Kasy fiskalne online w gastronomii od 1 lipca 2020 roku i kasy fiskalne online - na rzecz kogo i od kiedy? Parametry techniczne, oprogramowanie, możliwości adaptacji do zmian w przepisach. Sprzedaż przez sieć a kasy fiskalne. Aspekty karno-skarbowe stosowania fiskalnych kas online. Perspektywa wirtualnych kas fiskalnych. Generalny obowiązek używania kas rejestrujących: podmioty zobowiązane, zwolnienia od obowiązku używania kas rejestrujących. Nowe kasy fiskalne.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-04-17
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

foto

Majątek trwały 2020 w wartości brutto dla pracowników działów

Majątek trwały 2020 w wartości brutto dla pracowników działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w placówkach sektora finansów publicznych. Definicje środków trwałych. Klasyfikacja środków trwałych. Definiowanie także tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania środkami trwałym. Proces inwestycyjny w jednostce. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych również ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Zasady amortyzacji.

Kategoria: Środki trwałe
Dodany: 2020-02-21
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 program płacowy