Sektor publiczny

foto

Inwentaryzacja w placówkach pomocy

Inwentaryzacja w placówkach pomocy społecznej. Specyfika rachunkowości budżetowej (a więc także rachunkowości jednostek pomocy społecznej) wynika z podporządkowania jej odzwierciedleniu zdarzeń koncentrujących się wokół wykonania budżetu jednostki macierzystej Rachunkowość ta musi być dostosowana do wymogów RachU (oraz międzynarodowych standardów rachunkowości), jaka – w ograniczonym zakresie – jest zarówno obowiązującą.

Kategoria: Sektor publiczny
Dodany: 2020-05-01
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 program płacowy