Ddokumentację audytów wewnętrznych Prawne


Ddokumentację audytów wewnętrznych. Prawne zasady dopuszczalności monitoringu wizyjnego. Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych także prawna ochrona prywatności: - Monitoring wizyjny a prawna ochrona prywatności. - Monitoring wizyjny w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dodatkowo Trybunału Sprawiedliwości UE. - Cywilnoprawne środki ochrony prawnej w sprawach dotyczących monitoringu. - Szczególne przypadki monitoringu wizyjnego (m.in. stosunki sąsiedzkie, supermarkety, szkoły, zakłady pracy). - Monitoring wizyjny a ochrona danych osobowych (RODO). - Warunki przetwarzania danych osobowych w RODO a monitoring wizyjny. - Szczegółowe wymagania RODO spojone z funkcjonowaniem monitoringu wizyjnego. - Obowiązki informacyjne funkcjonowania monitoringu wizyjnego wynikające z RODO. - Ocena wpływu na prywatność w RODO a monitoring wizyjny. - RODO a polskie regulacje monitoringu wizyjnego. : Przerwa, poczęstunek : Wykład i konsultacje: Legalność przetwarzania danych osobowych, pozyskanych z monitoringu wizyjnego w kontekście rodo w praktyce w banku zmian RODO: - zastosowanie RODO do monitoringu wizyjnego, konsekwencje wyroku TS UE w spr. C / - reguły przetwarzania danych osobowych przy wykorzystaniu monitoringu, - prawa osób, których dane dotyczą, a obserwacja wizyjny, - ocena skutków na rzecz ochrony danych osobowych (DPIA) a monitoring wizyjny, - obserwacja pracownika poprzez rodo w praktyce co trzeba zrobić pracodawcę – zmiany w Kodeksie pracy.

Copyright © 2019 program płacowy