program kadrowy darmowy


System okresowych ocen pracowniczych jest wcześniej zadomowiony w wielu firmach w Polsce, jednak po wielokroć nie działa prawidłowo. Równie wiele przedsiębiorstw nie zdecydowało się go wprowadzić do tej pory. Dlaczego w taki sposób się dzieje? Brak wiedzy? Obawa? Złe doświadczenia? Warto zapoznać się z niniejszą publikacją i ze względu niej odnaleźć inspirujące pomysły i rozwiązania, jakie pozwolą zmierzyć się z powyższymi wątpliwościami i pytaniami. Są sposoby, które pozwalają zapracować narzędzia do rzetelnej oceny pracowników także odniesienia się przy tym do tego, co prawdziwe, ważne i aktualne w działaniu firmy i ludzi, którzy ją tworzą. Poradnik został napisany w taki sposób, tak aby przeprowadzić czytelnika poprzez nienaruszony sprawa sądowa planowania, tworzenia, wdrożenia i utrzymania systemu ocen pracowniczych w firmie. Każda faza koniecznych do podjęcia działań opatrzona została przykładami konkretnych rozwiązań, opisami także uwagami dotyczącymi praktycznej strony ich budowania i wdrażania. W poradniku można odnaleźć inspiracje przydatne również przy kreowaniu w jaki sposób i modyfikacji istniejących wcześniej rozwiązań w firmie. Lektura niniejszej publikacji artykułu daje czytelnikowi: - konkretne propozycje pozwalające na sprawne przygotowanie i przejście przez proces wdrożenia systemu ocen okresowych, - gotowe wzory i przykłady opisu kryteriów i skal ocen, - praktyczne uwagi wykorzystania wyników ocen na poziomie pracownika jakże i całej organizacji, - przykłady regulaminów i formularzy, - wyrażenie omowne procesu wdrażania zmian, - konkretne wskazówki dotyczące sposobów zarządzania i administrowania systemem ocen w taki sposób, ażeby pomagał, a nie przeszkadzał w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie, - więcej niż tabel i rysunków pozwalających szybko zrozumieć omawiane zagadnienia.

Copyright © 2019 program płacowy