Podatki

foto

Kompensata potrącenia wzajemnych należności

Kompensata potrącenia wzajemnych należności. Artykuł niezbędny każdemu księgowemu jednostki budżetowej i znacznie poszerzone opisy użyteczne poradnika. obejmuje propozycje księgowań operacji powiązanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w oddziałach samorządu terytorialnego. Autor artykułu, doświadczony specjalista z aspektu rachunkowości budżetowej, podaje wzory księgowań operacji gospodarczych charakterystycznych dla jednostek.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-06-10
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

W podatkach kto płaci podatek dochodowy i przekazanie

W podatkach kto płaci podatek dochodowy i przekazanie precyzyjnych i dotychczasowych informacji z obszaru podatku dochodowego od osób fizycznych - PIT i od osób prawnych – CIT. W trakcie artykułu o podatku przekazane zostaną wiedza zgodnie z aktualnym stanem prawnym. Wykłady usystematyzują i pogłębią wiedzę dotyczącą opodatkowania osób fizycznych i osób prawnych w obszarze podatku dochodowego. Korzyści na rzecz uczestników.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-06-03
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Upewnij się zwrot podatku jakie konto

Upewnij się zwrot podatku jakie konto - wpis o podatkach jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy w obszarze procedury odzyskiwania podatku Vat naliczonego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. W trakcie wpisu o podatkach szczególny ucisk zostanie położony na przygotowanie uczestników wpisu o podatkach do samodzielnego i prawidłowego złożenia wniosku VAT-REF. Uczestnicy warsztatów poznają szczególne regulacje złączone z odzyskiwaniem podatku Vat.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-06-01
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

podatki lokalne a samorządowe i

podatki lokalne a samorządowe i Rozliczenie kosztów według ilości wykonanych czynności. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zadania wyłącznie z zakresu zawansowanych technik controllingu. Pierwsza część mieści powierzchnia rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści z działów.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-04-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Rozliczanie podatku od towarów i usług

Rozliczanie podatku od towarów i usług w transporcie. Specyfika branży transportowej powoduje, że osoby zaczynające pracę na wymienionych stanowiskach ogromnie często nie wiedzą, co się do nich właściwie mówi. Z pomocą przychodzi poniższy mini-słownik najczęstszych zwrotów i wyrażeń, które występują w rozmowach między dyspozytorami,.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-04-16
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Ogłoszenie o podziale spółek Role

Ogłoszenie o podziale spółek. Role i zadania zarządu w trakcie przygotowania budżetu. Przygotowanie budżetu przedsiębiorstwa. Celem Artykułu jest prezentacja procesu tworzenia budżetu. Podczas jednodniowego spotkania zaprezentujemy normy przygotowania budżetu zgodne z najlepszymi praktykami controllingu obowiązującymi w tym zakresie. Zarządy przedsiębiorstw, controllerzy, dyrektorzy pionów, kierownicy centrów odpowiedzialności, kierownicy centrów.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-04-08
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

foto

Schematy podatkowe MDR 2020 krajowy na rzecz

Schematy podatkowe MDR 2020 krajowy na rzecz do skarbników, głównych księgowych oraz innych pracowników służb finansowo-księgowych JST. Od 1.01.2019 r. wprowadzono nowe regulacje nakładające obowiązek raportowania schematów podatkowych. Ponieważ przepisy nie przewidują zwolnień ani wyłączeń na rzecz żadnej grupy podatników lub płatników, obowiązkiem raportowania objęte są dodatkowo jednostki samorządu terytorialnego (JST). Szkolenie ma na celu uzupełnienie i uporządkowanie.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-02-22
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Prowadzenie ksiąg rachunkowych sprawozdania z operacji finansowych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych sprawozdania z operacji finansowych w ośrodkach pomocy społecznej w 2020 – rozkład księgowa, plan finansowy, dotacje BP i UE, realizacja programów resortowych także sprawozdawczość budżetowa. Artykuł kierowane jest do służb finansowo-księgowych ośrodków pomocy społecznej, również początkujących w jaki sposób i zaawansowanych. W czasie artykułu omówione zostaną pojedyncze zadania realizowane poprzez OPS-y z uwzględnieniem źródeł ich finansowania.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-02-22
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

VAT 2020 jak sprawdzić status

VAT 2020 jak sprawdzić status kontrahenta na potrzeby podatku VAT katalog przesłanek obligatoryjnych? peryfraza wprowadzonych także projektowanych przemian w rozliczaniu podatku od towarów i usług w szeroko pojętej administracji publicznej. Zakres artykułu obejmuje zagadnienia budzące najwięcej kontrowersji i rozbieżności w interpretacjach oraz orzecznictwie sądów administracyjnych. Omówione zostaną istotne na rzecz sektora publicznego przemiany w podatku.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-02-21
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Wzorcowe normy rozliczeń kosztów działalności pomocniczej

Wzorcowe normy rozliczeń kosztów działalności pomocniczej Nieruchomości. Cykl dwóch artykułów prezentujących zadania nowoczesnego controllingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych. W artykule będą omawiane wybrane zagadnienia wyłącznie z obszaru zawansowanych technik controllingu. Pierwsza część zawiera obszar rachunku kosztów, a druga budżetowania. Kierownicy i specjaliści.

Kategoria: Podatki
Dodany: 2020-02-04
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 program płacowy