kurs kadrowo płacowy warszawa


Zasada jednego ustawodawstwa Zasada równego traktowania, - Zasada sumowania okresów ubezpieczenia, zatrudnienia i zamieszkania, - Zasada zachowania praw nabytych, - Wyjątki od normy podlegania ubezpieczeniu w kraju realizowania pracy, - Pracownicy transportu międzynarodowego, - Pracownicy pracujący równolegle na terenie kilku państw członkowskich, - Działalność prowadzona w kilku państwach symultanicznie Podleganie poprzez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce, - Ubezpieczenia obywateli państw trzecich. Artykuł na rynku na rzecz księgowych i kadrowych z sektora publicznego. Wszystkie zmiany artykułów w jednym miejscu, - Komentarze ekspertów, - Tabelaryczne zestawienia. Artykuł to jedyne na rynku, unikalne złączenie wszystkich zmian w przepisach z komentarzami ekspertów. W Przewodniku odkryją się ujęte w przejrzystych tabelach, opatrzone komentarzami ekspertów zmiany, jakie w IV kwartale również od stycznia zaczną posiadać moc prawną jednostki sektora finansów publicznych. Omówione zostaną zmiany z zakresu, - rachunkowości, sprawozdawczości i klasyfikacji budżetowej, - finansów publicznych, zamówień publicznych, - prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. W publikacji wskazano również zmiany, jakie zajdą w obszarze artykułów branżowych, - w pomocy społecznej m.in. dotyczące superwizji pracy socjalnej, obowiązkowej asysty Policji podczas pracy w terenie, możliwości prowadzenia klubów samopomocy na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przez gminy, - w oświacie: zmiany dotyczące Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dodatkowo okręgowych komisji egzaminacyjnych, nowe reguły bezpiecznego wypoczynku, SIO – gromadzenie danych dotyczących jednostek, jakie obejmują wspólną obsługą szkoły i placówki oświatowe; - umowy na termin osobliwy w oddziałach samorządowych i służbie cywilnej po zmianach przepisów Kodeksu pracy, finansowanie związków metropolitalnych, przemiany związane z wprowadzeniem ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Wniosek o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca - WZÓR. Pozostałe reguły w obszarze zatrudniania cudzoziemców: Obowiązki podmiotów zatrudniających cudzoziemców po zalegalizowaniu pobytu i zatrudnienia cudzoziemca. faktyczny sposób uzyskiwania pracy przez cudzoziemca (podstawa zatrudnienia, stanowisko pracy, wynagrodzenie za pracę), wyłączający posądzenie pracy w sposób niezgodny z uzyskanym zezwoleniem, obowiązki informacyjne kierowane do urzędu wydającego zezwolenie, normy zatrudnienia cudzoziemca przez agencję zatrudnienia i jego przekazanie do pracodawcy użytkownika.Zasady dotyczące wynagrodzeń cudzoziemców; elektroniczne zezwolenia na pracę cudzoziemców; rejestr pracy cudzoziemców i karta pobytuDokumentacja kadrowa Przedstawienie i wyrażenie omowne wybranych kodeksów rozporządzenia z dnia (pierwotnie ) w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji pracowniczej dokumenty wymagane od osoby ubiegającej się o zatrudnienie umowy o pracę i specyfikacja wymagana w czasie zatrudnienia akta personalne pracownikainna dokumentacja, w tym obejmująca ewidencję czasu pracy oraz wypłaty wynagrodzenia WZORCE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJCudzoziemcy przenoszeni do Polski w toku przedsiębiorstwa - podejście biznesowe

Copyright © 2019 program płacowy