Klasyfikacja budżetowa 2020

foto

Klasyfikacja budżetowa 2020 komentarz ma na

Klasyfikacja budżetowa 2020 komentarz ma na celu uporządkowanie i uzupełnienie informacji uczestników w zakresie zasad rachunkowości budżetowej, polityki rachunkowości również klasyfikacji budżetowej. Artykuł skierowane jest do głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo – księgowych jednostek sektora finansów publicznych. Zakres dokumentacji opisujący przyjęte zasady (politykę) rachunkowości (wzory instrukcji obiegu i kontroli dokumentów, zakładowy plan kont.

Kategoria: Klasyfikacja budżetowa 2020
Dodany: 2020-02-21
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 program płacowy