Kadry

foto

Akta osobowe świadectwo pracy i Celem wpisu na blogu jest

Akta osobowe świadectwo pracy i Celem wpisu na blogu jest przedstawienie od strony praktycznej zagadnień zgrupowanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące problematyki prowadzenia dokumentacji.

Kategoria: Kadry
Dodany: 2020-06-04
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Regulacje prawne w zakresie postępowania z dokumentacją

Regulacje prawne w zakresie postępowania z dokumentacją pracowniczą dokonane w ostatnim czasie przemiany w prawie pracy także w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych i w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach wpływają na przymus dostosowania do tych zmian sposobu prowadzenia i obsługi dokumentacji pracowniczej, w szczególności akt osobowych. Nowy stan prawny pozwala.

Kategoria: Kadry
Dodany: 2020-03-31
Komentarze: 2

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 program płacowy