Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do


Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów albo usług Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co zawiera prawo własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania zabezpieczenie środka dowodowego w sprawach dotyczących ochrony własności intelektualnej. Nowelizacja ma wyjątkowo na celu utworzenie wyspecjalizowanych sądów zajmujących się ochroną własności intelektualnej. Dla prawników również dla osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z ochroną własności intelektualnej innymi słowy stykają się z takimi problemami w pracy. Na prawo podmioty zobowiązane do udzielenia informacji oraz przedmiot informacji własność intelektualna zapraszamy także kadrę menedżerską podmiotów, których produkty lub usługi oparte są na własności intelektualnej, a szczególnie kadrę kierowniczą z branży oryginalnych technologii, IT czyli innowacyjnych produktów. Warto wiedzieć, jakim sposobem będzie wyglądało ewentualne proces w przedmiocie ochrony posiadanej własności intelektualnej zarówno, jeśli taki podmiot będzie inicjował postępowanie, jakże i w sytuacji kiedy to on zostanie pozwany. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się czym jest sprawa z obszaru własności intelektualnej, który trybunał prawo własność intelektualna jest właściwy do jej rozpatrzenia, jaka jest procedura KPC powództwo wzajemne w sprawach o naruszenie prawa do znaku towarowego lub wzoru przemysłowego towarzysząca sprawom z aspektu własności intelektualnej.

Copyright © 2019 program płacowy