Inne

foto

Umowa umowa deweloperska na co zwracać uwagę do wszystkich

Umowa - umowa deweloperska na co zwracać uwagę do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, niemniej jednak też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do

Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów albo usług Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co zawiera prawo własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-25
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem

Zamówienia w IT Wdrożenie i serwis IT – jakim sposobem uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzykowny krok różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającymoświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów ITumowa na wdrożenie systemu informatycznego – utwór artystyczny lub usługa?ewidencjonowanie i dokumentowanie prac.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Jakie dokumenty są gromadzone w związku z zfśs? jest

Jakie dokumenty są gromadzone w związku z zfśs? jest przedstawienie od strony praktycznej zadań powiązanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, w tym elektronicznych akt osobowych. W szkoleniu wykorzystane zostaną najświeższe stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Pracownik w koronawirus Kryteria doboru do

Pracownik w koronawirus Kryteria doboru do zwolnień w dobie koronawirusa Zachodzące obecnie zmiany spowodowane pandemią koronawirusa zarówno w rzeczywistości faktycznej jak i prawnej czynią koniecznym bieżące reagowanie na pojawiające się problemy pracodawców. Stan prawny, który był teraźniejszy w marcu, w czerwcu jest przedtem drzewiej zapomniany. Zmienia się nie tylko otoczenie prawne, toż dodatkowo potrzeby.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-24
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa jednostki

wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Oszustwa księgowe w praktyce gospodarczej – rozpoznanie i przeciwdziałanie. Nasz program na stronie www zawiera Podstawy prawne rachunkowości kreatywnej w Polsce. Co jest a co nie jest rachunkowością kreatywną? Czy zysk w firmie jest najważniejszy? Sprawozdanie jednostkowe a sprawozdanie skonsolidowane. Specyfika sprawozdań finansowych sporządzonych wg MSSF. Rachunkowość kreatywna na przykładach (podstawy formalne, prezentacja,.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Zasady rozliczania przez ZUS nienależnie pobranych

Zasady rozliczania przez ZUS nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie społeczne. Podstawą prawną uznawana jest reguła prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca zakres upoważnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do jakich jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej przez oświatowe jednostki budżetowe obowiązujący system prawny przewiduje nieco aktów, regulujących różne.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

Sposób uregulowania kwestii zaliczek

Sposób uregulowania kwestii zaliczek w oświatowych oddziałach budżetowych. Podstawą prawną uznawana jest recepta prawna zawarta w ustawach i aktach wykonawczych, określająca aspekt uprawnień dodatkowo obowiązków podmiotów, do których jest ona skierowana W przypadku ewidencji księgowej prowadzonej poprzez oświatowe jednostki.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

wieloletnia prognoza finansowa

wieloletnia prognoza finansowa 2020 to Benchmarking zewnętrzny również wewnętrzny definicja. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

foto

czy wieloletnia prognoza finansowa

czy wieloletnia prognoza finansowa jest obligatoryjna to Prognozowanie kroczące myśl narzędzia. Artykuł jest przeznaczony dla: członków zarządów spółek prawa handlowego oraz spółek skarbu państwa, menedżerów każdego szczebla, dyrektorów finansowych, kierowników i specjalistów ds. controllingu, wszystkich osób zainteresowanych tematyką artykułu inyernetowego. W artykule omawiane będą metody.

Kategoria: Inne
Dodany: 2020-06-17
Komentarze: 0

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 program płacowy