darmowy program kadry i płace


W lekturze Czytelnik znajdzie wyjaśnienia dotyczące obniżonego wieku emerytalnego, który będzie obowiązywał od października r. Zmiany kodeksów emerytalnych dotyczą m.in.: obniżenia powszechnego wieku emerytalnego – lat w przypadku kobiet i lat w przypadku mężczyzn, orzekania o niezdolności do pracy do osiągniecia obniżonego wieku emerytalnego, ustalenia okresu brakującego do pełnych lat okresów składkowych także nieskładkowych przy obliczaniu wysokości renty z tytułu niezdolności do pracy, liczonych od zgłoszenia wniosku do osiągnięcia obniżonego wieku, możliwości przyznania emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek, likwidacji emerytury częściowej, obniżenia do lat wymaganego stażu (w przypadku kobiet) do podwyższenia emerytury do emerytury najniższej, przyznania emerytury z urzędu w obniżonym wieku emerytalnym, ustania prawa do świadczenia/zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury pomostowej z dniem poprzedzającym ukończenie obniżonego wieku emerytalnego,• możliwości pobierania świadczenia niezależnie od wysokość przychodu w przypadku osiągnięcia poprzez emeryta obniżonego wieku emerytalnego wynoszącego lat dla kobiet i lat dla mężczyzn, uruchomienia „suwaka bezpieczeństwa” na rzecz osób, które ukończyły wiek niższy o lat od obniżonego wieku emerytalnego• ponownego obliczenia emerytury w przypadku kobiet, pobierających okresową emeryturę kapitałową, w obniżonym „męskim” powszechnym wieku emerytalnym. Z książki dowiesz się:Jakie są zasady dotyczące ustalania prawa do emerytury na rzecz osób urodzonych po grudnia r., a jakie na rzecz tych, jakie urodziły się przed stycznia r.?Czy zmiana od października r. dotyczy warunków nabywania prawa do emerytury z tytułu pracy w szczególnych wymogach i w szczególnym charakterze?W który spośób ZUS będzie ustał wysokość świadczeń od października?Na czym polegają przemiany w postępowaniu o przyznanie emerytury od października?

Copyright © 2019 program płacowy