Akcyza

foto

Procedura w tym delegacjami służbowymi

Procedura w tym delegacjami służbowymi. W lekturze całościowo wyjaśniono zagadnienia ewidencji księgowej, inwentaryzowania i wykazywania w sprawozdawczości procent od: zaległości podatkowych, nieterminowo regulowanych opłaty pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz niepodatkowych należności budżetowych. Czytelnik pozna reguły naliczania, zaokrąglania, przedawnienia i windykacji odsetek oraz możliwości udzielania.

Kategoria: Akcyza
Dodany: 2020-04-19
Komentarze: 1

Zobacz więcej ...

Copyright © 2019 program płacowy