związki zawodowe

Od w sposób pokaźny zmieniły się zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy. Obecnie w związku z ustaniem zatrudnienia niezależnie od rodzaju umowy o pracę pracodawca winien niezwłocznie wydać pracownikowi.Od w sposób pokaźny zmieniły się zasady wydawania i wypełniania świadectwa pracy. Obecnie w związku z ustaniem zatrudnienia, niezależnie od rodzaju umowy o pracę, pracodawca winien niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza postępować z przedtem zatrudnienia, w ciągu dni od ustania poprzedniego stosunku pracy. Wydane zostało także rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy, które obejmuje nowy pomocniczy zależność świadectwa pracy. W artykule w sposób przystępny i obrazowy omówiono nowe zasady wystawiania świadectwa pracy, kwestie dotyczące zmienionego katalogu informacji zamieszczanych w tym dokumencie, terminu wydania świadectwa pracy, sposobu i trybu uzupełniania świadectwa pracy także wydania świadectwa pracy w przypadku śmierci pracownika. W lekturze szczegółowo omówiono, w który sposób prawidłowo punkt po punkcie wypełnić treść świadectwa pracy z uwzględnieniem m.in. informacji o skorzystaniu przez pracownika z upełnomocnień zgrupowanych z rodzicielstwem. W publikacji zaprezentowano z drugiej strony tabelaryczne zestawienie przemian w prawie pracy, jakie obowiązują od Zamieszczono również odpowiedzi na na ogół pojawiające się pytania dotyczące wykładni zmienionych przepisów. Pisarze omawiają konkretne stany faktyczne i wskazują sposoby rozwiązania problemów. Czytelnicy odnajdą tu zarówno tekst kodeksu pracy po zmianach także wzory dokumentów do wykorzystania w codziennej pracy, w tym pomocniczy wzór świadectwa pracy oraz przykłady jego wypełnienia. PORADNIKI KADROWE

Czytaj więcej

darmowy program kadry i płace


W lekturze Czytelnik znajdzie wyjaśnienia dotyczące obniżonego wieku emerytalnego który będzie obowiązywał od października r. Zmiany kodeksów emerytalnych dotyczą m.in. obniżenia powszechnego wieku emerytalnego.

Zobacz więcej

obsługa kadrowa


Rekrutacja pracowników Ogłoszenia rekrutacyjne Rozmowa kwalifikacyjna Testy psychologiczne Kłamstwo w czasie rekrutacji Odpowiedzialność pracodawcy za pogwałcenie prawa w czasie rekrutacji Zakończenie.

Zobacz więcej

kurs kadrowo płacowy warszawa


Zasada jednego ustawodawstwa Zasada równego traktowaniapp Zasada sumowania okresów ubezpieczenia zatrudnienia i zamieszkaniapp Zasada zachowania praw nabytychpp Wyjątki od normy podlegania ubezpieczeniu.

Zobacz więcej

outsourcing kadrowy


W publikacji o dokumentacji kadrowej pozostały omówione najważniejsze materie powiązane z prowadzeniem przez pracodawcę dokumentacji pracowniczej. Uwzględniono przy tym najnowsze przemiany w przepisach.

Zobacz więcej

foto

Istota i pragnienie coachingowego stylu

Istota i pragnienie coachingowego stylu zarządzania. Jaką rolę ma do spełnienia w dobie globalnego przyspieszenia i rzeczywistości określanej mianem „VUCA”? Menedżer nie musi być coachem. Różnice względem profesjonalnego coachingu Zastosowania coachingu w pracy menedżera – kształtowanie kultury dialogu i otwartości,.

foto

Upadłość i prawo upadłościowe pdf umożliwi

Upadłość i prawo upadłościowe pdf umożliwi zrozumienie zasad rządzących znowelizowanym postępowaniem upadłościowym i poruszanie się w nim w niezbędnym zakresie. Wyjaśnimy w jaki sposób wygląda zgłoszenie wierzytelności po 24 marca 2020 r. oraz nowy kształt upadłości konsumenckiej. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest próba udzielenia.

foto

Umowa umowa deweloperska na co zwracać uwagę do wszystkich

Umowa - umowa deweloperska na co zwracać uwagę do wszystkich osób prawnych i fizycznych, jakie rozważają sprzedaż nieruchomości, niemniej jednak też do inwestorów, dla których kłopoty na rynku nieruchomości są okazją do podniesienia portfela inwestycyjnego. Szczególnie interesujące powinno być też na rzecz pośredników w obrocie nieruchomościami, którzy pragneliby.

foto

Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do

Nowe prawo jak wygląda procedura wezwania naruszającego do udzielenia informacji o pochodzeniu i sieciach dystrybucji towarów albo usług Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego co zawiera prawo własności intelektualnej także niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 288) wprowadza istotne zmiany w obszarze prowadzenia postępowania w sprawach.

Copyright © 2019 program płacowy